Nová zelená úsporám

Jsme držitelem Certifikátu „Odborný dodavatel“ pro účely státem financovaného dotačního programu „Zelená úsporám

Zakazníci mohou čerpat dotace na svúj dům

Všechny naše materiály jsou zapsány v programu „Nová zelená usporám

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
  • společenství vlastníků jednotek
  • bytová družstva
  • města a obce (včetně městských částí)
  • podnikatelské subjekty
  • případně další právnické osoby

Více info na:

NZU
 
Dle programu pro rodinné a bytové domy, tak je možné využít dotaci na "zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah".
Výše dotace na zateplení závisí na:
  • ploše zateplované konstrukce na obálce budovy
  • velikosti úspor energií
  • až 40% celkových způsobilých výdajů

Sledujte web novazelenausporam.cz, kde se jednotlivé nabídky dotací aktualizují a jsou zvýhodněny některé kraje, případně dotace určeny jen pro příslušné kraje.