Vazníky

Vazníky, novostavby, bungalovy, tyto zmiňované stavby se izolují také pokládáním rulované vaty, ale není až tak efektivní, protože se nevyplní malá místa třeba rastr vazníku a mnoho dalších problematických míst a vznikají tepepelné mosty, tudíž izolace v zimě promrzá a neplní takový účel jaký by měla. Po zafoukání vazníku si všiměte, jak se všechny trámy dokonale obalí a vše se perfektně uzavře, tudíž neznikají žádné tepelné mosty.
Foukaná izolace vazníků patří mezi nejčastější služby. Jsou vhodné především pro dokonalé zateplení stropu mezi příhradovými vazníky, kde je hustá dřevěná konstrukce a foukaná izolace se dostane do všech míst. Realizace je velmi rychlá a izolace maximálně účinná. Navíc splní i výborné akustické vlastnosti, nejen tepelnou izolaci stropu.

Vazníky