Volné plochy

Volné plochy se izolují také pokládáním rolované a deskové vaty, ale není tak efektivní, protože se nevyplní malá místa třeba rastr, vazník a mnoho dalších problematických míst takže vznikají tepelné mosty, tudíž izolace v zimě promrzá a neplní účel takový, jaký by měla.
Foukaná izolace volných ploch se provádí tak, že autem přijedeme poblíž vašeho objektu natáhneme hadici a zapojíme stroj, kam se vkládá materiál, který materiál načechrá a dál putuje do bubnu kde je tlačen pomocí vzduchových turbín do hadic a následně vytlačen do prostoru, kde ho aplikuje zkušený technik.
Po zafoukání foukanou izolací Volné plochy si všimněte, jak se všechny trámy dokonale obalí a vše se perfektně uzavře a nevznikají žádné tepelné mosty a je jen rovnoměrná vrstva, kde neutíká žádné teplo.

Volné plochy