Zateplení starší nemovitosti

Pokud jste se  se rozhodli zainvestovat do starší nemovitosti určitě foukaná izolace je na prvním místě kde vlastně fyzicky že teplo  jde teplo vždy nahoru tudíž foukana  izolace by měla být ještě před fasádou oknami a tak dále
Můžeme zateplovat i trámové stropy kde se udělá řez v půdním prostoru a díky hadici aplikujeme po celé prostoru 
Zde bych opět zmínil funkci regulování turbín kde materiál víceméně do dutiny stlačujeme tudíž aplikujeme větší množství izolace i do malých prostorů 
 

Oprava izolace

Podlahy

Vazníky

Trámové stropy

Šikminy

Foukaná izolace šikmin se provádí tak, že se technik dostane do meziprostoru, aby mněl vizuální kontrolu celé délky šikminy pomocí led světla si šikminu nasvítí a vsune hadici až na samé dno.

Díky dálkovému ovládání se nastaví stroj přesně tak, aby foukaná izolace vyplnila šikminu a hadice se pomalu vytahuje dle vizuální i sluchové kontroly ven.
Pomocí vysílaček komunikujeme s druhým technikem u přístroje, který reguluje turbínu a množství materiálu tak, aby byl výsledek ideální.
Další způsob foukané izolace šikmin je ten, kde se pod tašky natáhne difúzní fólie a přes trámy podobně parotěsná fólie. Tím vytvoříme dutinu, která se následně vyplní foukanou izolací. Celý proces hlídáme opět vizuálně, foukaní izolace sledujeme přes parotěsnou folii.

Pokud máte šikminu již zateplenou můžeme provést opravu izolace tak, že rozebereme střechu z venku, tím zjistíme v jakém stavu je stará izolace. Podle zjištěného stavu se buď nafouká na stávající izolaci nebo se poškozená izolace odstraní a zafoukáme celou dutinu.

Každá realizace se řeší individuálně po setkání s naším technikem.

Volné plochy

Volné plochy se izolují také pokládáním rolované a deskové vaty, ale není tak efektivní, protože se nevyplní malá místa třeba rastr, vazník a mnoho dalších problematických míst takže vznikají tepelné mosty, tudíž izolace v zimě promrzá a neplní účel takový, jaký by měla.
Foukaná izolace volných ploch se provádí tak, že autem přijedeme poblíž vašeho objektu natáhneme hadici a zapojíme stroj, kam se vkládá materiál, který materiál načechrá a dál putuje do bubnu kde je tlačen pomocí vzduchových turbín do hadic a následně vytlačen do prostoru, kde ho aplikuje zkušený technik.
Po zafoukání foukanou izolací Volné plochy si všimněte, jak se všechny trámy dokonale obalí a vše se perfektně uzavře a nevznikají žádné tepelné mosty a je jen rovnoměrná vrstva, kde neutíká žádné teplo.

Vazníky

Vazníky, novostavby, bungalovy, tyto zmiňované stavby se izolují také pokládáním rulované vaty, ale není až tak efektivní, protože se nevyplní malá místa třeba rastr vazníku a mnoho dalších problematických míst a vznikají tepepelné mosty, tudíž izolace v zimě promrzá a neplní takový účel jaký by měla. Po zafoukání vazníku si všiměte, jak se všechny trámy dokonale obalí a vše se perfektně uzavře, tudíž neznikají žádné tepelné mosty.
Foukaná izolace vazníků patří mezi nejčastější služby. Jsou vhodné především pro dokonalé zateplení stropu mezi příhradovými vazníky, kde je hustá dřevěná konstrukce a foukaná izolace se dostane do všech míst. Realizace je velmi rychlá a izolace maximálně účinná. Navíc splní i výborné akustické vlastnosti, nejen tepelnou izolaci stropu.

Oprava izolace

Oprava stávající izolace se řeší většinou individuálně a záleží v jakém stavu je současná izolace.
V některých případech je izolace je jen spatně položena a vznikají v izolaci tepelné mosty, tady stačí izolaci přefoukat foukanou izolací aby se udělala nová vrstva.
V jiných případech se musí izolace odstranit a nově zateplit.

Pultové střechy

Při realizaci foukaných izolací pultových střech dokážeme aplikovat materiál až do výše 60M a délky až 100M. Dokážeme se dostat i do těžce přístupných míst. Díky mnohaletým zkušenostem dokážeme realizovat i ty nejhůře prostupné místa.
Většina střech má výlez do meziprostoru kam se zaplazí technik s hadicí a led světlem. Pomocí se hadice vsune na konec dutiny pomocí led světla a zrcátka se stroj nastaví a stahuje hadice a celou dobu kontroluje aplikace vizuální kontrolou, tak aby byla realizace 100procentní.
Někdy je v prostoru špatná izolace, která se musí bud opravit nebo úplně odstranit po zateplení střechy se výlez jednoduše jen zavře.

Střechy

Foukané izolace střech provádíme ve spolupráci s profesionálními pokrývači, kteří střechy a jejich problematiku znají lépe. Po domluvě nám střechu odkryjí, připraví a po realizaci zateplení střechy vše pečlivě dokončí. Cenu foukané izolace zašleme dle konkrétního projektu, případně domluvy. Jsme specialisté na foukané izolace střech a jsme schopni odborně poradit, aby výsledné zateplení splňovalo normy, projektovou dokumentaci i představy klienta.
Realizovali jsme již desítky zateplení střech foukaní izolací. Střechy šikmé, rovné, pultové i panelové. Kontaktujte nás na +420 724 276 975 nebo jpizolace@seznam.cz
Petr Jelínek
 

Podlahy

Foukanou izolaci podlah se realizuje individuálně v drtivé většině se podlahy dělají například v půdních prostorech, kde se připraví rošt a do něho se zafouká izolace. Rošt se po zafoukání zaklopí například OSB deskami, kde vznikne podlaha, která se následně může použít jako odkládací prostor anebo se může připravit jen částečné zaklopení. Přesný způsob realizace určí náš technik po domluvě s přáním zákazníka.

Ochrana dřeva

Preventivní ošetření

Dlouhodobá ochrana proti veškerým dřevokazným škůdcům prováděná těmi nejúčinnějšími přípravky na trhu, které při správné aplikaci a postupu mohou dřevo chránit desítky let.

Dřevokazný hmyz

Tento hmyz napadá převážně krovy, stavební konstrukce, dřevěný nábytek, umělecké předměty, podlahy a další. Působí dlouhodobé škody v podobě narušení statiky a pevnosti, proto je důležitý včasný zásah a zabránit tak dalšímu šíření a tím navyšování často nemalé ekonomické ztráty.
Nejvýznamnější zástupci: červotoči, tesaříci (tesařík krovový), pilořitky, mravenci

Dřevokazné houby

Dřevo napadené těmito houbami ztrácí své původní vlastnosti (pevnost a barva) a při zanedbání ošetření se začne rozpadat.
Plísně vytváří povlaky a nevzhledné skvrny, které způsobují zápach zatuchliny a může docházet také ke zdravotním problémům, tedy i proti tomuto škůdci je dobré zasáhnout včas.
Nejvýznamnější zástupci: dřevomorka (dřevomorka domácí, konifera (konifera sklepní), trámovka

Technologie

Postřik, nátěr, injektáž, impregnace, máčení

Stavební a dokončovací práce

Naší výhodou oproti konkurenci je spolupráce při přípravných a dokončovacích stavebních činnostech.
Realizujeme sádrokartony, půdní vestavby, dřevěné rošty do, kterých se fouká izolace a následně zaklápí, aby po nich bylo možné chodit. Dále nabízíme izolace (např.: půdních vestaveb atd…), podkroví, dlažby, obklady, koupelny a mnoho dalšího.

Obvodové zdi

Foukaná izolace obvodový zdí se realizuje velmi individuálně podle skladby zdi. Přesný postup určí po prohlídce náš technik. Vetšinou se řeší že se např. vykruží otvor do sádrokartonu do kterého se vsune hadice a celá dutina se vyplní materiálem. Nejvhodnější materiál je sklelná vata díky její nižší hmotnosti se materiál dostane po zafoukání i do težce přístupných míst.

Trámové stropy

Foukané izolace trámových stropů se ve většině případů realizuje tak, že se odstraní horní vrstva (beton, škvára, půdovky atd.) tak aby se dal vyndat prkenný záklop alespoň v 30 cm. Následně se hadice vsune na konec dutiny pomocí led světla a zrcátka se stroj nastaví, tak aby dokonale vyplnil celou dutinu a materiál stlačil na koeficient 1,3 a postupně se hadice stahuje a celou dobu kontroluje aplikace vizuální kontrolou, tak aby byla realizace 100procentní. Po zateplení se vrátí prkenný záklop a vše se dá do původního stavu.