Zateplení starší nemovitosti

Díky naši nové technologii máme 2 vzduchové turbíny které může me nezávazně regulovat i s množstvím materiálem - tím dokáže me aplikovat materiál  do starších  napřiklad trámových stropů daleko efektivněji než zastaralé stroje ...